Bakgrund

”Det finns absolut ingen anledning till oro. Läget är under kontroll. Vi vet vad vi gör.”

Så skulle jag gärna säga till trettonåringen som är måttligt intresserad av sopsortering. Hans argument för att strunta i sopfraktionering avslöjar en djup oro. Han säger ingenting direkt, men det är klart att han är orolig:

–Om två hundra år går jorden ändå under, klimatkatastrofen är här och ingen kan leva på jorden längre. Det säger alla.

Vad tänker du om det, vill jag fråga. Tycker du verkligen att det är onödigt att göra något åt det? Ska vi ge upp? Vi kan väl i alla fall sortera soporna?

Att som konsument sortera sopor är en konkret handling som de flesta klarar av. Ibland krävs träning. Varför ska Bregott-burkens lock sorteras som den plast den verkar vara, medan själva behållaren ska sorteras som förpackning? Med dessa små pedagogiska knep styr förpackningsindustrin mellan Scylla och Charybdis, och vi hänger med så gott det går. För det är klart att vi vill hjälpa till.

Gör vi vad vi kan?

Detta är ett ämne för en visuell essä som jag gärna skulle arbeta med under kursen. Jag har inte tidigare fotograferat just detta. Jag är intresserad av att gå vidare med mitt fotograferande och vill lära mig att bättre gestalta människa i samspel med miljö. Just nu har jag blickarna på en återvinningscentral.

Där ligger hela samhället i öppen dager. Män kommer i bilar och slänger, kvinnor följer med och sorterar, sopguider visar till rätt container, lastbilar och traktorer flyttar massor. Klass, kön, ålder, ekonomi och hälsa – allt påverkar din inställning till avfall och sopsortering och om du besöker en återvinningscentral. Går det att gestalta med kameran?

Är det möjligt att med fotografi göra världen och sophanteringen mer begriplig? Kan man förmedla både fakta och hopp genom bilder? Är fotot något mer än redovisning – kan det dessutom gestalta en värld där avfallet finns överallt, och där vi ändå kan göra en insats för miljön med ett stort framtidshopp?

PROBLEM

Är det möjligt att fotografiskt gestalta hopp om världen i samband med sopsortering?

SYFTE

Att med hjälp av kameran och en systematisk fotografering av en Återvinningscentral undersöka problemet, formulera bilder och gestalta – gärna hopp, men i brist på detta kanske ”beauty” eller tidens gång.

METOD

1 Några viktiga fasta punkter på ÅC identifieras. Jag återkommer med kameran under kursens gång (februari – april/maj?) och tar från dessa punkter bilder. Bilderna bildar en tidsserie.

2 Jag låter andra bilder styras av tiden, ljuset och inspirationen.

3 Projektdagbok.

Etik

Jag har tillåtelse av avfallschefen att fotografera och har talat med de anställda på ÅC. De besökare som slänger skräp tillfrågas om fotografering.

TIDPLAN

Februari, mars: Fotografering enligt ovan flera dagar i veckan, särskilt under februari och mars.

April: Eventuella kompletteringar. Arbete i photoshop och sammanställning.

Maj: Färdigställande. Val av publiceringsform. Eventuell skriftlig dokumentation.