Det återstår mycket att göra! Här är slutdokumentet från kursen

Valand: Miljö och fotografi.

litenflisan