37 Kartan och verkligheten

  Om verkligheten och kartan inte stämmer överens, utgår man från kartan. Det hela går ut på att få verkligheten att se ut som kartan, tror jag. I detta fall har jag övergivit Boalts lilla tunna sjuttiotalshäfte för Cyrus mer stabila Handbok. Förstaupplagan från 1949 är sig ganska lik även i sin fjärde form 1970.