24 Meningen med allt

IMG_0355Det är svårt att förstå hur det av denna röra kan bli en relativt ordnad samling trådar med ett ordnat inslag. Upp och ner i jämn takt. Men det kan fungera!

Vävning är en mycket gammal verksamhet. Tänk vilken innovation, vilket tekniksprång, när man insåg teknikens möjlighet: en väv. Ett  civilisationens grundsystem! Och det är också grunden för datorerna – de första tekniska lösningarna för maskinella vävstolar blev utgångspunkten för datorns arbetssätt.

Mamma och pappa har också en dator, som mest används till att lägga patiens. Det har hänt en del sedan hålkortens tid, men så gäller det att utnyttja teknikens möjligheter.